Zpravodaj

ČVS vydává dvakrát ročně svůj Zpravodaj. Na jeho stránkách se mohou členové dočíst o pořádaných i plánovaných akcích, ale také o novinkách v oblasti vakuové fyziky a techniky a v oborech jejich aplikací. Většina příspěvků je uveřejněna v českém jazyce, ale výjimečně uveřejňujeme příspěvky i anglicky.

Jarní vydání Zpravodaje je tradičně věnováno příspěvkům na Letní škole vakuové fyziky a techniky. Podzimní vydání vychází obvykle v době Pragovacu.

Obsah Zpravodajů má na starosti Jiří Drbohlav. Všichni zájemci o publikování příspěvků i zadávání inzerce se mohou obracet právě na něj.

Zpravodaje dostávají členové ČVS vytištěný poštou zdarma. Jarní číslo vždy obdrží i všichni účastníci LŠVT.

Ostatní zájemci z řad nečlenů se mohou obrátit na sekretariát ČVS.

Zpravodaj ČVS – ročník 29, číslo 1 (2021): POCTA LIBORU PÁTÉMU
Česká vakuová společnost poprvé v historii věnuje celé číslo Zpravodaje ČVS jedné osobnosti, prof. Liboru Pátému, který v Československu stál u zrodu oboru vakuová fyzika. Na vydání tohoto čísla se též podílela Katedra fyziky povrchů a plazmatu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.

Ke stažení: Zpravodaj29(1)(2021)