LETNÍ ŠKOLY

  Letní škola vakuové techniky

LŠVT jsou každoročně organizovány Českou vakuovou společností na různých místech České republiky vždy na přelomu května a června. Zabývají se různými obory fyziky využívajícími vakuovou techniku a příbuzné technologie. Školy jsou koncipovány tak, aby podaly ucelenou informaci i těm pracovníkům, kteří v oboru začínají. Vybraná témata jsou přednášena renomovanými českými odborníky z akademických pracovišť i průmyslových podniků.