Letní škola vakuové techniky 2023

Téma: Metody materiálového výzkumu pro laboratoř i průmysl

Pension Medard na Božím Daru v Krušných horách ve dnech 29. května – 1. června 2023

Za podpory firem:

Edwards

Letošní téma je zaměřeno na moderní metody výzkumu materiálů, které se v současné době používají jak v základním výzkumu v akademických výzkumných zařízeních, tak i při výzkumu a vývoji v technologických firmách. Jednotlivá témata budou přednášena renomovanými odborníky. Škola je koncipována tak, aby podala ucelenou informaci i těm pracovníkům, kteří v oboru začínají. Stručné anotace přednášek je možné nalézt na webových stránkách ČVS. Součástí LŠVT 2023 bude i tradiční firemní večer. Bližší informace o letní škole včetně přihlašování naleznete na webu ČVS www.vakspol.cz .

Pozvánka ke stažení zde.

Odborný program:

Michal Procházka a Ján Minár, NTC, Západočeská univerzita, Plzeň: Úvod do světa fotoelektronové spektroskopie

• Karel Mašek, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha: Analýza povrchů pomocí metod XPS buzenou synchrotronovým zářením a RHEED

• Edyta Beyer, SOLARIS, Jagiellonian University, Krakow, Poland: X-ray Spectroscopy Methods at the SOLARIS Synchrotron

• Daniel Franta, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita, Brno: Optická charakterizace tenkých vrstev pomocí elipsometrie a spektrofotometrie

• Pavla Roupcová, ÚFM AVČR, Brno a STI, Vysoké učení technické, Brno: Analýza tenkých vrstev pomocí Mössbauerovy spektroskopie

• Michaela Vašinová Galiová, Fakulta chemická, Vysoké učení technické a BIC Brno: Laserové ablace ve spojení s hmotnostní spektrometrií indukčně vázaného plazmatu

• Stanislav Haviar, Katedra fyziky a NTIS, Západočeská univerzita, Plzeň: Analýzy EDS a WDS: Princip, porozumění a na co si dát pozor, Stručný úvod do Ramanovy spektroskopie

• Jiří Tuček, HVM Plasma spol. s r.o., Praha: Studium vrstev a tenkých filmů s využitím spektroskopických metod 

• Ondřej Zindulka, SHM s.r.o., Šumperk: Mechanické vlastnosti tenkých otěruvzdorných vrstev a jejich měření 

Anotace přednášek ke stažení zde.

Organizační pokyny:

Letní škola vakuové techniky se koná ve dnech 29. května až 1. června 2023 v penzionu Medard V Božím Daru v Krušných horách.

Ubytování a stravování účastníků je zajištěno od večeře 29.5. do oběda 1.6. Prosíme, vyznačte všechny požadované služby v závazné elektronické přihlášce, kterou naleznete na webových stránkách ČVS – www.vakspol.cz. Závazně se přihlásit a doručit doklad o zaplacení je nutno do 12. května 2023. Termín PRODLOUŽEN do 17. května 2023. Po tomto datu nemohou organizátoři zaručit dostupnost ubytování v penzionu ani v blízkém okolí. Potvrzení o zaplacení zašlete emailem na adresu sekretariátu ČVS cvs@vakspol.cz, popřípadě poštou nebo faxem. V případě, že se nemůžete přihlásit prostřednictvím webových stránek, vyžádejte si na sekretariátu formulář písemné přihlášky.

Registraci můžete provést onlinezde

Registrační poplatek zahrnuje vložné, stravné a ubytování. Vložné LŠ činí 1400 Kč pro individuální členy ČVS a pro zaměstnance kolektivních členů ČVS, 900 Kč pro studenty – členy ČVS (potvrzení o studiu), 1200 Kč pro ostatní studenty a 1700 Kč pro ostatní účastníky. Vložné zahrnuje i poplatek za sborník. Pro každého účastníka bude zajištěno ubytování (640 Kč/noc) a stravování (snídaně je v ceně ubytování, oběd 200 , večeře 180 Kč) v rozsahu dle vyplněné přihlášky. Hotel nabízí i vegetariánskou stravu (požadavek vyznačte na přihlášce).

Částku za registrační poplatek, ubytování a stravování laskavě uhraďte na účet ČVS:

ČSOB, a.s., Václavské nám. 2, 115 20 Praha 1, č. účtu: 482836803/0300, Na platebním příkazu uveďte variabilní symbol: 0106, Jako specifický symbol napište svoje devítimístné telefonní číslo uvedené na přihlášce.

V případě, že se nemůžete přihlásit prostřednictvím webových stránek, zašlete vyplněnou přihlášku a potvrzení o zaplacení na adresu:

Česká vakuová společnost, V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8

Vaše případné dotazy zodpovíme na telefonních číslech:   602 951 233 (H. Kacafírková),      22191 2753 (K. Mašek) nebo e-mailu: cvs@vakspol.cz

Uzávěrka přihlášek je 12. května 2023 ve 14 hod

Boží Dar je svojí nadmořskou výškou 1028 m n.m. nejvýše položeným městečkem ve střední Evropě. Osídlení lokality Boží Dar se tedy datuje na počátek 16. století, kdy do těchto nejvýše položených částí Krušných hor začali pronikat horničtí prospektoři. Od té doby se však význam Božího Daru podstatně změnil a ze středověkého hornického městečka s 2 000 obyvateli, se ve 20. století Boží Dar stal významným turistickým centrem zimních a letních sportů.

Oblast Božího Daru a okolí nabízí mnoho příležitostí ke sportovnímu i kulturnímu vyžití. Na své si zde přijdou vyznavači turistiky i cyklistiky. Naleznete zde naučné stezky, parky a rezervace i památky hornické činnosti. Krušnohorská hornická krajina je památkou světového dědictví UNESCO.

Adresa:

Pension Medard, Boží Dar 49 E, 362 62,

Karlovarský kraj

GPS souřadnice:

50.4116439N, 12.9213094E

Organizační výbor:

Jaroslav Pavlík
František Krčma
Iva Jungwirthová
Karel Mašek
Martin Papula
Pavel Hedbávný
Martin Klápště
Hana Kacafírková
Jiří Drbohlav