Letní škola vakuové techniky 2019

  1. Organizují:  
ČESKÁ VAKUOVÁ SPOLEČNOST společně s Centrem nanobiologie a strukturní biologie MBÚ AV ČR,v.v.i.Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích

 

 

 

Letní škola vakuové techniky se koná ve dnech 27. – 30. května 2019 v konferenčním centru MBÚ AVČR na zámku Nové Hrady v krásném prostředí jihočeské krajiny v těsné blízkosti našich jižních hranic.

Letošním tématem LŠVT „Systémy vysokého a ultravysokého vakua a jejich aplikace“ volně navazujeme na loňskou letní školu, která se zabývala základy vakuové techniky a některými metodami získávání nízkých tlaků.  Součástí LŠVT 2019 bude i tradiční firemní večer.


 

Ke stažení:     Pozvánka LSVT19    Oznámení LŠVT 2019    Anotace LŠVT 2019

 

Konferenční centrum (http://nh.cas.cz/, https://konferencnizamek.cz/) se nachází v objektu zámku Nové Hrady v jižních Čechách. Zámek je situován na východ od náměstí a historického centra. Stojí na okraji zámeckého parku a návštěvník ho spatří po levé straně při příjezdu do Nových Hradů od Třeboně či Českých Budějovic. Jde o empírovou trojkřídlou dvoupatrovou stavbu, která sloužila hraběcí rodině Buquoyů k rezidenčním účelům od postavení roku 1806 do roku 1945. Po roce 1945, byl veškerý majetek Buquoyů zkonfiskován a zámek se stal v době občanské války v Řecku (1948-1955) domovem pro řecké děti. Po jejich odchodu sloužily jeho prostory střední zemědělské škole. Dnes je zámek ve vlastnictví Mikrobiologického ústavu Akademie věd České Republiky a má zde detašované pracoviště Centrum nanobiologie a strukturní biologie (CNSB). Toto detašované pracoviště MBÚ AV ČR, které je od počátku určeno nejen jako místo k výzkumu, ale i jako zaškolovací vědecké pracoviště úzce spolupracuje s Přírodovědeckou fakultou JČU a dalšími mezinárodními univerzitami, organizuje sympózia, konference, workshopy i velké množství kurzů. Součástí areálu je rozlehlý zámecký park, ve kterém je možné zpříjemnit si přestávku či večer strávený v Nových Hradech. Reprezentativní sály byly v letech 2017-18 velmi citlivě rekonstruovány. Zámek a jeho okolí nabízí řadu možností na aktivní využití volného času (http://www.kicnovehrady.cz/).

Adresa:
KONFERENČNÍ CENTRUM
Konferenční centrum CNSB MBÚ AV ČR, v.v.i.
Zámek 136
373 33 Nové Hrady
GPS: 48. 7908786N, 14.7824114E

 

ORGANIZAČNÍ POKYNY:

Ubytování a stravování účastníků je zajištěno od večeře 27.5. do oběda 30.5. Prosíme, vyznačte všechny požadované služby v závazné elektronické přihlášce, kterou naleznete na těchto webových stránkách. Závazně se přihlásit a doručit doklad o zaplacení je nutno do 17. května 2019 do 14 hod. Po tomto datu nemohou organizátoři zaručit dostupnost ubytování v hotelu. Potvrzení o zaplacení zašlete emailem na adresu sekretariátu ČVS cvs@vakspol.cz, popřípadě poštou nebo faxem.  Důležité upozornění: z důvodu omezené ubytovací kapacity v zámku nemůžeme zaručit možnost samostatného ubytování. Účastníci LŠVT, kteří vyžadují ubytování v jednolůžkových pokojích, si musí sami zarezervovat ubytování v blízkých penzionech. Informace o individuálním ubytování naleznete zde.

Registrační poplatek zahrnuje vložné, stravné a ubytování. Vložné LŠ činí 1100 Kč pro individuální členy ČVS a pro zaměstnance kolektivních členů ČVS, 800 Kč pro studenty – členy ČVS (potvrzení o studiu), 1000 Kč pro ostatní studenty a 1300 Kč pro ostatní účastníky. Vložné zahrnuje i poplatek za sborník. Pro každého účastníka bude zajištěno ubytování (510 Kč/noc, 410 Kč/noc pro studenty) a stravování (snídaně je v ceně ubytování, oběd 180 , večeře 165 Kč) v rozsahu dle vyplněné přihlášky. Hotel nabízí i vegetariánskou stravu (požadavek vyznačte na přihlášce).

Částku za registrační poplatek, ubytování a stravování laskavě uhraďte na účet ČVS:

ČSOB, a.s., Václavské nám. 2, 115 20 Praha 1, č.účtu: 482836803/0300

Na platebním příkazu uveďte variabilní symbol: 0106. Jako specifický symbol napište svoje devítimístné telefonní číslo uvedené na přihlášce.

Uzávěrka přihlášek je 17. května 2019 ve 14 hod. Přihlásit se můžete zde

 

ORGANIZAČNÍ VÝBOR

  •  Jaroslav Pavlík
  • František Krčma
  • Iva Jungwirthová
  • Pavel Hedbávný
  • Petr Rozhoň
  • Vítězslav Straňák
  • Karel Mašek
  • Martin Papula
  • Hana Kacafírková