Letní škola vakuové techniky 2018

Za účasti firem:

Logo Activair

Letní škola vakuové techniky se koná ve dnech 28. – 31. května 2018 v hotelu Energetik v Peci pod Sněžkou v krásném prostředí našich nejvyšších hor Krkonoše. Letošním tématem LŠVT „Fyzikální základy vakuové techniky a získávání nízkých tlaků“ se vracíme k již dlouho neprobírané problematice vakuové techniky, avšak z hlediska moderního stavu poznání. Jednotlivá témata budou opět přednášena renomovanými odborníky z celé republiky. Součástí LŠVT 2018 bude i tradiční firemní večer. Plnou verzi informačního letáku můžete stáhnout zde.  LSVT18

Všichni účastníci i firmy jsou srdečně zváni. Závazně se přihlásit a doručit doklad o zaplacení je nutno do 14. května 2018 do 14 hod. Po tomto datu nemohou organizátoři zaručit dostupnost ubytování v hotelu. Potvrzení o zaplacení zašlete emailem na adresu sekretariátu ČVS cvs@vakspol.cz.

LŠVT2018

Hotel Energetik se nachází v atraktivním prostředí našeho nejvyššího pohoří Krkonoše. Je umístěn ve stráni nad známým střediskem Pec pod Sněžkou. Hotel a jeho okolí nabízí řadu možností na aktivní využití volného času. Kromě přírodních krás hotel nabízí společenské prostory, wellness a fitness, v okolí je možné se věnovat řadě různých sportovních i odpočinkových aktivit. Rozesílání cirkuláře s organizačními podrobnostmi LŠVT 2018 a spuštění přihlašování na letní školu předpokládáme přibližně jeden měsíc před začátkem konání školy.

Ceny a platby

Registrační poplatek zahrnuje vložné, stravné a ubytování. Vložné LŠ činí 1100 Kč pro individuální členy ČVS a pro zaměstnance kolektivních členů ČVS, 800 Kč pro studenty – členy ČVS (potvrzení o studiu), 1000 Kč pro ostatní studenty a 1300 Kč pro ostatní účastníky. Vložné zahrnuje i poplatek za sborník. Pro každého účastníka bude zajištěno ubytování (520 Kč/noc) a stravování (snídaně je v ceně ubytování, oběd 160 , večeře 200 Kč) v rozsahu dle vyplněné přihlášky. Hotel nabízí i vegetariánskou stravu (požadavek vyznačte na přihlášce).
Částku za registrační poplatek, ubytování a stravování laskavě uhraďte na účet ČVS:
ČSOB, a.s., Václavské nám. 2, 115 20 Praha 1, č.účtu: 482836803/0300
Na platebním příkazu uveďte variabilní symbol: 0106. Jako specifický symbol napište svoje devítimístné telefonní číslo uvedené na přihlášce.
Pobytový poplatek
Každý účastník musí zaplatit při svém pobytu v Peci pod Sněžkou městský poplatek ve výši 19 Kč/ noc na osobu.

Seznam přednášek letní školy vakuové techniky 2018

Karel Bok, Střední škola elektrotechniky, informatiky a řemesel, Rožnov pod Radhoštěm
Měření tlaků ve vakuové technice
Tomáš Gronych, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha
Měření průtoků plynů
Zbyněk Hůlek, Praha – Zbraslav
Metody hledání netěsností vakuových systémů
Lukáš Chromek, Edwards, s.r.o., Lutín
Čerpací systémy pro získávání hrubého vakua
David Chvátil, Ústav jaderné fyziky AV ČR, Řež u Prahy
Vakuové systémy a iontové zdroje malých urychlovačů
Jiří Kubáň, Vakuum servis s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
Vakuové aparatury pro hrubé vakuum
Pavel Slavíček, Přírodovědecká fakulta MU, Brno
Úvod do fyziky vakua a proudění plynů
Petr Špatenka, SurfaceTreat a.s. a Fakulta strojní ČVUT, Praha
Plazmová modifikace práškových materiálů

Seznam přednášek a stručných anotací je možné stáhnout zde.
Anotace

 

Předběžný program LŠVT 2018

Doprava

Do místa konání letní školy se můžete dopravit různými způsoby. V letních měsících je povoleno parkování osobních vozidel přímo u hotelu. Do Pece pod Sněžkou se můžete snadno dostat i veřejnou dopravou (autobus, autobus + vlak). Spojení je možné nalézt na webových stránkách www.idos.cz .
Při vstupu do oblasti Pece pod Sněžkou osobním automobilem je nutné si zakoupit povolení k vjezdu v příslušném automatu v ceně 20 Kč. Tento automat se nachází u parkoviště P4 – Zelený potok naproti Taxi Skutr. V Peci pojedete stále rovně, dokud vás nezastaví tabule zákaz vjezdu, u které je zmíněný automat. Parkovaní u hotelu je zdarma.

ORGANIZAČNÍ VÝBOR

Jaroslav Pavlík
František Krčma
Iva Jungwirthová
Karel Mašek
Pavel Hedbávný
Martin Papula
Hana Kacafírková
Jiří Drbohlav

 

The form you are trying to view has been unpublished.