Letní škola vakuové techniky 2018

Za účasti firem:

Logo Activair

Letní škola vakuové techniky se koná ve dnech 28. – 31. května 2018 v hotelu Energetik v Peci pod Sněžkou v krásném prostředí našich nejvyšších hor Krkonoše. Letošním tématem LŠVT „Fyzikální základy vakuové techniky a získávání nízkých tlaků“ se vracíme k již dlouho neprobírané problematice vakuové techniky, avšak z hlediska moderního stavu poznání. Jednotlivá témata budou opět přednášena renomovanými odborníky z celé republiky. Součástí LŠVT 2018 bude i tradiční firemní večer. Plnou verzi informačního letáku můžete stáhnout zde.  LSVT18

Všichni účastníci i firmy jsou srdečně zváni. Závazně se přihlásit a doručit doklad o zaplacení je nutno do 14. května 2018 do 14 hod. Po tomto datu nemohou organizátoři zaručit dostupnost ubytování v hotelu. Potvrzení o zaplacení zašlete emailem na adresu sekretariátu ČVS cvs@vakspol.cz.

LŠVT2018

Hotel Energetik se nachází v atraktivním prostředí našeho nejvyššího pohoří Krkonoše. Je umístěn ve stráni nad známým střediskem Pec pod Sněžkou. Hotel a jeho okolí nabízí řadu možností na aktivní využití volného času. Kromě přírodních krás hotel nabízí společenské prostory, wellness a fitness, v okolí je možné se věnovat řadě různých sportovních i odpočinkových aktivit. Rozesílání cirkuláře s organizačními podrobnostmi LŠVT 2018 a spuštění přihlašování na letní školu předpokládáme přibližně jeden měsíc před začátkem konání školy.

Ceny a platby

Registrační poplatek zahrnuje vložné, stravné a ubytování. Vložné LŠ činí 1100 Kč pro individuální členy ČVS a pro zaměstnance kolektivních členů ČVS, 800 Kč pro studenty – členy ČVS (potvrzení o studiu), 1000 Kč pro ostatní studenty a 1300 Kč pro ostatní účastníky. Vložné zahrnuje i poplatek za sborník. Pro každého účastníka bude zajištěno ubytování (520 Kč/noc) a stravování (snídaně je v ceně ubytování, oběd 160 , večeře 200 Kč) v rozsahu dle vyplněné přihlášky. Hotel nabízí i vegetariánskou stravu (požadavek vyznačte na přihlášce).
Částku za registrační poplatek, ubytování a stravování laskavě uhraďte na účet ČVS:
ČSOB, a.s., Václavské nám. 2, 115 20 Praha 1, č.účtu: 482836803/0300
Na platebním příkazu uveďte variabilní symbol: 0106. Jako specifický symbol napište svoje devítimístné telefonní číslo uvedené na přihlášce.
Pobytový poplatek
Každý účastník musí zaplatit při svém pobytu v Peci pod Sněžkou městský poplatek ve výši 19 Kč/ noc na osobu.

Seznam přednášek letní školy vakuové techniky 2018

Karel Bok, Střední škola elektrotechniky, informatiky a řemesel, Rožnov pod Radhoštěm
Měření tlaků ve vakuové technice
Tomáš Gronych, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha
Měření průtoků plynů
Zbyněk Hůlek, Praha – Zbraslav
Metody hledání netěsností vakuových systémů
Lukáš Chromek, Edwards, s.r.o., Lutín
Čerpací systémy pro získávání hrubého vakua
David Chvátil, Ústav jaderné fyziky AV ČR, Řež u Prahy
Vakuové systémy a iontové zdroje malých urychlovačů
Jiří Kubáň, Vakuum servis s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
Vakuové aparatury pro hrubé vakuum
Pavel Slavíček, Přírodovědecká fakulta MU, Brno
Úvod do fyziky vakua a proudění plynů
Petr Špatenka, SurfaceTreat a.s. a Fakulta strojní ČVUT, Praha
Plazmová modifikace práškových materiálů

Seznam přednášek a stručných anotací je možné stáhnout zde.
Anotace

Předběžný program LŠVT 2018

Doprava

Do místa konání letní školy se můžete dopravit různými způsoby. V letních měsících je povoleno parkování osobních vozidel přímo u hotelu. Do Pece pod Sněžkou se můžete snadno dostat i veřejnou dopravou (autobus, autobus + vlak). Spojení je možné nalézt na webových stránkách www.idos.cz .
Při vstupu do oblasti Pece pod Sněžkou osobním automobilem je nutné si zakoupit povolení k vjezdu v příslušném automatu v ceně 20 Kč. Tento automat se nachází u parkoviště P4 – Zelený potok naproti Taxi Skutr. V Peci pojedete stále rovně, dokud vás nezastaví tabule zákaz vjezdu, u které je zmíněný automat. Parkovaní u hotelu je zdarma.

ORGANIZAČNÍ VÝBOR

Jaroslav Pavlík
František Krčma
Iva Jungwirthová
Karel Mašek
Pavel Hedbávný
Martin Papula
Hana Kacafírková
Jiří Drbohlav