O České vakuové společnosti


Česká vakuová společnost je zájmové sdružení odborníků z oblasti vakuové fyziky, techniky a jejich aplikací. Je členem IUVSTA. ČVS pořádá pravidelné akce, zejména letní školy vakuové techniky a setkání uživatelů a výrobců vakuové techniky PRAGOVAC. O činnosti ČVS jsou členové a další zájemci informováni prostřednictvím Zpravodaje ČVS.

Členem ČVS se může stát každý zájemce o vakuovou techniku a fyziku, roční výše členských příspěvků je v současné době 100,- Kč, pro studenty a důchodce (nad 65 let) 20,- Kč, a pro kolektivní členy 1000,- Kč. Členské příspěvky zasílejte převodem na účet č. 482836803/0300 (do zprávy pro příjemce stačí napsat jméno a rok členství). Přihlášku najdete v sekci Dokumenty.

 

Sekretariát ČVS


Česká vakuová společnost

paní Hana Kacafírková

V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8

Tel.  +420 602 951 233   Fax  +420 221 912 242

cvs@vakspol.cz

IČO: 61381811, DIČ: CZ61381811
Bankovní spojení:  ČSOB a.s., Václavské nám. 32, 115 20 Praha 1, Číslo účtu: 482836803/0300

 

Mapa