Letní škola vakuové techniky 2024

Procesy v plazmatu a ionizovaném prostředí – vlastnosti, diagnostika a aplikace

ve dnech 27. až 30. května 2024

 Biskupském pivovaru U sv. Štěpána v Litoměřicích

 

Za podpory firem:


ACTIVAIR

HUMUSOFT

HVM Plasma

Chromspec

Pfeiffer Vacuum

SPECION

TEVAK

ÚJF AV ČR

VAKUUM PRAHA

Vakuum servis

Registraci můžete provést ▶ ZDE

 

Program LŠVT 2024 je plánován od pondělí 27. 5. večer do čtvrtka 30. 5. v poledne. Součástí LŠVT 2024 bude i tradiční firemní večer (středa). Letošní LŠVT bude probíhat v anglickém jazyce, abychom umožnili účast i cizojazyčných účastníků.

Téma školy je zaměřeno na plazma a ionizované prostředí a moderní metody s tím spojené. Jedná se o jevy, kterých se využívá jak v základním výzkumu, tak i v řadě moderních aplikací. Jednotlivá témata budou přednášena renomovanými odborníky. Škola je koncipována tak, aby podala ucelenou informaci i těm pracovníkům, kteří v oboru začínají.  Součástí LŠVT 2024 bude i tradiční firemní večer.

Odborný program LŠVT 2024

  • Radek Plašil, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Elementární procesy v plazmatu a modelování chemické kinetiky
  • Lenka Zajíčková, CEITEK VUT, Masarykova univerzita Brno, Interakce plazmatu s povrchy a plazmochemické technologie
  • Štefan Matejčík, Univerzita Komenského, Bratislava, Štúdium excitačných a disociatívnych zrážok elektrónov s molekulami metódou elektrónmi indukovanej fluorescencie
  • Michal Fárník, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, Praha, Záporné ionty: volné a solvatované
  • Jan Benedikt, Kiel University, Kiel, Germany, Quadrupólová hmotnostní spektrometrie reaktivních neutrálu a iontů v plazmatu
  • Patrik Španěl, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, Praha, Ion-molekulové reakce pro analýzu stopových plynů: hmotnostní spektrometrie v proudové trubici s vybranými ionty
  • Jiří Čapek, Západočeská univerzita, Plzeň, Využití plazmatu pro přípravu tenkovrstvých materiálů
  • Tomáš Kozák, Západočeská univerzita, Plzeň, Simulace plazmatu a jejich aplikace pro magnetronové výboj

Anotace přednášek ke stažení zde.

ORGANIZAČNÍ POKYNY:

Letní škola vakuové techniky se koná ve dnech ve dnech 27. až 30. května 2024 v Biskupském pivovaru U sv. Štěpána v Litoměřicích.

Ubytování účastníků ve dvoulůžkových pokojích a jejich stravování je zajištěno od večeře 27.5. do oběda 30.5. Prosíme, vyznačte všechny požadované služby v závazné elektronické přihlášce, kterou naleznete na webových stránkách ČVS – www.vakspol.cz. Závazně se přihlásit a doručit doklad o zaplacení je nutno do 14. května 2024. Po tomto datu nemohou organizátoři zaručit dostupnost ubytování v penzionu ani v blízkém okolí. Potvrzení o zaplacení zašlete emailem na adresu sekretariátu ČVS cvs@vakspol.cz, popřípadě poštou nebo faxem. V případě, že se nemůžete přihlásit prostřednictvím webových stránek, vyžádejte si na sekretariátu formulář písemné přihlášky.

Registrační poplatek zahrnuje vložné, stravné a ubytování. Vložné LŠ činí 1800 Kč pro individuální členy ČVS a pro zaměstnance kolektivních členů ČVS, 1200 Kč pro studenty – členy ČVS (potvrzení o studiu), 1500 Kč pro ostatní studenty a 2100 Kč pro ostatní účastníky. Vložné zahrnuje i poplatek za sborník. Pro každého účastníka bude zajištěno ubytování (810 Kč/noc) a stravování (snídaně je v ceně ubytování, oběd 210 , večeře 210 Kč) v rozsahu dle vyplněné přihlášky. Hotel nabízí i vegetariánskou stravu (požadavek vyznačte na přihlášce).

Částku za registrační poplatek, ubytování a stravování laskavě uhraďte na účet ČVS:

ČSOB, a.s., Václavské nám. 2, 115 20 Praha 1, č. účtu: 482836803/0300

Na platebním příkazu uveďte variabilní symbol: 0106. Jako specifický symbol napište svoje devítimístné telefonní číslo uvedené na přihlášce.

V případě, že se nemůžete přihlásit prostřednictvím webových stránek, zašlete vyplněnou přihlášku a potvrzení o zaplacení na adresu ČVS.

Registraci můžete provést ▶ ZDE

Uzávěrka přihlášek je 14. května 2024 ve 14 hod

Biskupský pivovar U sv. Štěpána, Litoměřice

Biskupský pivovar se nachází v centru historického města Litoměřice, které leží na úpatí Českého středohoří. V samotném městě i jeho okolí se nachází řada historických památek. Poloha města umožňuje vycházky i vyjížďky do přírody po březích Labe i do blízkého pohoří. V Biskupském pivovaru nabízí kvalitní místní pivo. Litoměřice se nachází rovněž v centru známé vinařské oblasti. Objekt pivovaru má vlastní prostorné parkoviště pod kamerovým dohledem. Objekt pivovaru má vlastní prostorné parkoviště pod kamerovým dohledem. Více informace lze nalézt na stránkách www.litomerice.cz .

Adresa:

Biskupský pivovar

Komenského 748/4

412 01 Litoměřice

GPS souřadnice:

50.5374839N, 14.1270353E

www. biskupskypivovar.cz

ORGANIZAČNÍ VÝBOR

Jaroslav Pavlík
František Krčma
Iva Jungwirthová
Stanislav Novák
Martin Papula  
Karel Mašek
Pavel Hedbávný
Martin Klápště
Hana Kacafírková
Jiří Drbohlav