JVC 2018

Mezinárodní vakuová konference v Olomouci

Jménem organizačního výboru je potěšením upozornit na 17. společnou vakuovou konferenci (JVC-17), která se bude konat v NH Collection Hotel - Olomouckém kongresovém centru v Olomouci v České republice a to v období od 10. do 14. září. , 2018. Všichni vědci pracující v oblasti konferenčních témat jsou tímto srdečně zváni, aby se zúčastnili této konference, prezentovali a diskutovali o svých nejnovějších výsledcích ve vědeckém prostředí a praxi.

JVC-17 je akce, zavedená jako série společných vakuových konferencí, které pořádají ve dvouletých intervalech rakouské, chorvatské, české, maďarské, slovenské a slovinské národní vakuové společnosti.

Důležité: ČVS vyhlásila soutěž na podporu aktivní účasti studentů magisterských a doktorských programů českých vysokých škol na této mezinárodní konferenci. ČVS nabízí zaplacení konferenčního poplatku vybraným studentům. Podrobnosti soutěže naleznete zde. Vzhledem ke zpožděnému zasílání notifikací abstraktů autorům je termín zaslání žádosti o podporu prodloužen na 26. června 2018.

Upozorňujme, že nahrávání příspěvků je možné pouze na stránkách konference, kde naleznete více informací http://www.jvc2018.cz/

Pragovac

PRAGOVAC je tradiční každoroční setkání uživatelů, vědeckých pracovníků a techniků a zástupců českých i zahraničních firem v oboru vakuové techniky. Koná se obvykle v listopadu už od roku 1992.

Aktuální informace o Pragovac 2018 a registrace zde